search

Ovlašćenje / Izjava

Od nedavno su prodavnice mobilnih aplikacija, Apple App Store, Google Play, Huawei AppGallery, itd. počele temeljnu proveru aplikacija. Proverava se sve od funkcionalnosti do legalnosti. Funkcionalnost se proveravala i ranije, ali je od skoro počela i temeljna provera sadržaja aplikacije. S obzirom da sadržaj naših aplikacija čine radio stanice koje na svoj program polažu autorska prava, mi moramo biti ovlašćeni za reemitovanje tog programa kao i za korišćenje zaštitnog znaka (logotipa), korišćenje imena radio stanice i metadata podataka koje server emituje (naziv pesme, bitrate, itd.).

Zahtev da se dostavi neophodna dokumentacija ovlašćenje, od strane vlasnika aplikacija je prevashodno iniciran zakonom EU iz 2019. godine koji je obavezao prodavnice mobilnih aplikacija, kao i sve socijalne mreže, da su one direktno odgovorne za sadržaj koji se u njima nalazi, a ne korisnici (developeri u našem slučaju) koji su te aplikacije napravili.

Prodavnice mobilnih aplikacija, s obzirom na svoju odgovornost pred zakonima EU, počinju da vrše pritisak na developere aplikacija, tražeći pristanak (ovlašćenje) za sadržaj koji se nalazi unutar aplikacija. Apple App Store je već blokirao update aplikacija i bez dokumentacije nije moguće postaviti novu verziju naše aplikacije. Kako vreme bude prolazilo pritisak na nas će sve više rasti, pa smo zbog toga odlučili da zahtevamo ovlašćenje od radio stanica.

Promena stream-a radio stanica, kao i dodavanje novih radio stanica, više neće biti moguće bez dostavljenog ovlašćenja. Na žalost prinuđeni smo na ovaj drastičan korak, kao jedini mogući u ovom trenutku.

Velika većina portala, koji kao i mi, imaju katalog radio stanica na svom web sajtu i imaju svoje mobilne aplikacije, će takođe od Vas tražiti isto ili slično ovlašćenje, zato što smo svi u istoj situaciji. Moram naglasiti da će ovlašćenje koje mi tražimo od Vas postati nova normalnost u mesecima koji dolaze.

Mnogi radio emiteri su uplašeni ovim dokumentom, moram reći, bez ikakvog razloga. Dokument koji nam Vi dostavite će ISKLJUČIVO biti prosleđen prodavnicama mobilnih aplikacija kao dokaz da od Vas imamo pristanak. Dokument nema nikakve veze ni sa državom, ni sa porezom, niti se može upotrebiti u druge svrhe, osim kao dokaz da mi imamo Vaš pristanak da se Vaša radio stanica emituje sa našeg web sajta i naših mobilnih aplikacija.

Ovlašćenje preuzmite OVDE.

 

Objavljeno: 02.01.2021.
Poslednja izmena: 01.01.2023.